Menu
grant link resized 2017

Nadácia Granvia otvorila šieste kolo grantovej výzvy. Podobne ako v minulosti aj tento rok je našou úlohou vybrať inovatívne projekty podporujúce sociálnu inklúziu, solidaritu v spoločnosti a občiansku uvedomelosť.
Granty v maximálnej výške 15 tisíc euro na projekt môžu získať organizácie z celého Slovenska.
Okrem finančnej podpory Nadácia Granvia poskytuje aj spoluprácu tzv. Patrónov dobrovoľníkov, ktorí sú zamestnancami firiem stojacich za Nadáciou Granvia.
Všetky prihlášky musia byť odoslané elektronickou formou najneskôr do 27. júla 2017.
Výsledky výberu oznámime do 15. novembra 2017.