Menu

Nadácia GRANVIA v 5. Grantovom kole podporí nasledovné projekty:

  • Dorkas
  • Trnavská Arcidiecézna Charita
  • Bivio
  • Pomocníček
  • Združenie na pomoc postihnutým Vranov
  • Relevant
  • Všestranko
  • Združenie mladých Rómov