Menu

Nadácia GRANVIA podporuje projekty v oblasti sociálnej inklúzie, tak ako to už celých desať rokov úspešne robí nadácia VINCI pour la cité vo Francúzsku a prostredníctvom svojich sesterských nadácií i v Českej republike, Nemecku, Grécku a Belgicku.

Cieľom nadácie je prispieť svojou činnosťou v boji proti rôznym formám spoločenskej exklúzie. Podporuje najmä projekty, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie opäť nájsť zamestnanie alebo prispievajú k rozvíjaniu solidarity v spoločnosti.

Nadácia podporuje projekty na celom Slovensku a to nielen finančne, ale v rámci rozvíjania firemnej filantropie v spoločnostiach, ktoré nadáciu založili, i prostredníctvom tzv. patronátu. Každý podporený projekt má svojho vlastného "patróna", zamestnanca jednej zo zakladateľských spoločností nadácie, ktorý sa dlhodobo podieľa na realizácii tohto projektu.

Fond Vinci_SL_D_C_Q_r

Nadácia GRANVIA bola založená v júli 2012. Založili ju spoločnosti, ktoré sa podieľajú na realizácii PPP projektu rýchlostnej cesty R1-PR1BINA spolu s francúzskou nadáciou Fondation VINCI pour la cité..

logo Granvia vysoke rozlisenie jpg r     MeridiamLogo from eps

GRANVIA, a.s.
Koncesionár projektu R1-PR1BINa

 
Meridiam Infrastructure
Jeden z akcionárov spoločnosti GRANVIA, a.s.
logo Granvia Operation jpeg r    logo Fondation VINCI r

Granvia Operation, a.s.
Prevádzkovateľ rýchlostej cesty R1-PR1BINA

Fondation VINCI pour la cité
Nadácia skupiny VINCI, do ktorej patrí druhý akcionár spoločnosti GRANVIA, a.s., spolonočť VINCI Concessions
logo Granvia Operation jpeg r   
Spoločnosť EUROVIA SK je od roku 2013 partnerom Nadácie Granvia.