Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Mestské divadlo z Pasáže je nezisková organizácia predstavujúca profesionálne divadlo na Slovensku, ktoré ako jedine svojho druhu, pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

Divadlo je tvorené skupinu pätnástich hercov so zdravotným postihnutím, ktorí pre divákov prinášajú predstavenia zobrazujúce nielen umenie, ale aj silné ľudské posolstvá. Nadácia GRANVIA podporí Mestské divadlo z Pasáže vybudovaním menšieho divadelného štúdia v externých priestoroch budovy, čím by mala organizácia možnosť realizovať rôzne aktivity (umelecké vzdelávanie, verejné diskusie, detské predstavenia, divadelná čajovňa) a tým zlepšiť pracovné podmienky hercov či priblížiť ich každodennú prácu verejnosti.

Patrón projektu: Róbert Kišš

„Najskôr som si pomyslel – v čom im už len ja môžem pomôcť, veď sú to profesionáli. Po osobnom stretnutí s manažérmi divadla sa predstavy začali rysovať – popracujeme na priblížení života a práce týchto hercov širšej verejnosti.“