Menu

Nadácia Granvia podporila organizáciu Bol raz jeden človek sumou €15 000 s cieľom umožniť jej vytvoriť ďalšie prínosné projekty ako napríklad - Centrum vizuálneho umenia. Centrum dnes navštevuje 25 talentovaných klientov s postihnutím z Bratislavy a okolia, ktorí sa vzdelávajú v rôznych druhoch vizuálneho umenia. Program na celodennej, poobednej a víkendovej báze zahŕňa - umeleckú prípravku pre deti, ateliér dizajnu, ateliér maľby, ateliér multimédií, arteterapia a handmade tvorivosti.

Tento projekt je dôkazom toho, že pod odborným vedením dokážu aj ľudia s postihnutím napredovať a prekonávať stereotypy. Ich nápaditá tvorba je veľkým prínosom do umeleckého sveta.

Občianske združenie Bicyglo sa už 18 rokov snaží o propagáciu aktívneho trávenia voľného času v prírode. Organizuje viaceré podujatia pre členov i širokú verejnosť a pracuje na integrácii detí zo sociálne slabšieho prostredia. Dať deťom pocit rovnocennosti je veľmi dôležité, prispieva to k zdravému rozvoju spoločnosti.

Nadácia Granvia podporila Bicyglo sumou €13345 a prostriedky sú určené na realizáciu viacerých edukačných stretnutí, workshopov a brigád. Súčasťou je upratanie okolia, výsadba stromov a kríkov a osvetových tabúľ zameraných na potrebu chrániť životné prostredie.