Menu

Nadácia Via Pribina –
plníme si dlhodobý záväzok začleňovať všetkých do spoločnosti.

mapa posobenia SK

 

Do Grantového kola 2024 sa zapojilo rekordných 186 organizácií, čo je najvyšší počet, aký sme doteraz zaznamenali. Mrzí nás, že v súčasnosti nemáme kapacitu podporiť všetky organizácie. Prosíme, aby ste sa pokúsili o účasť znova o rok, možno budete mať viac šťastia. Ďalšie grantové kolo bude vyhlásené v novembri 2024.

V tomto roku Nadácia Via Pribina podporí tieto organizácie.

Organizácia Región Grant
Napreduj TN € 8,780.00
Gr.kat Charita PO € 2,000.00
Martinus BB € 6,400.00
Robinson KE € 14,020.00
Rod Zdr Plickova BA € 5,060.00
Orava Spiš Charita ZA € 14,890.00
Združenie priateľov Radosť KE € 3,380.00
Slov Kat Charita KE € 10,840.00
Arcidiecézna Charita KE KE € 6,600.00
Prameň Nádeje NR € 14,905.00
Zvieratá a ľudia navzájom PO € 6,750.00
Dom Svetla KE € 13,000.00
Psi Na život TN € 6,740.00
Benetrix ZA € 6,820.00
Kresťania v Meste BA  € 10,000.00
Sv Luiza TN € 2,250.00
Jazdecký klub Madon BB € 14,490.00
Radost PO € 6,910.00
Veľké Leváre Reedukačné centrum BA € 8,160.00
Centrum pomoci Domček BB € 8,460.00
SSC Salezko Sasova BB € 3,400.00
Nádej BA € 14,500.00
Pomocníček NR € 13,700.00
Detičky Lastovičky KE € 6,000.00
Lučenec BB € 4,220.00
Keramický ateliér Oknologickí pacienti LM € 3,320.00
    € 215,595.00