Menu

V 8. Grantovej výzve boli na podporu vybraté nasledovné organizácie:

Nadácia GRANVIA im venuje sumu 181 077 Euro na realizáciu projektov v roku 2020.

 1. EQUITA
 2. UP-DOWN SYNDRÓM
 3. NÁRUČ
 4. V.I.A.C.
 5. KRESŤAN V MESTE
 6. CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE
 7. VÝCHOVA ZDRAVEJ RODINY
 8. EVANJELICKÁ DIAKONIA
 9. TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
 10. PLUSKI
 11. CENTRUM NAŠA CHALÚPKA
 12. OZ GEMER
 13. BUDÚCNOSŤ
 14. CENTRUM KOBURGOVO
 15. ZDRUŽENIE MLADÝCH RÓMOV
 16. CESTA VON OMAMA
 17. ZDRUŽENIE STORM
 18. IPČKO LINKA DETSKEJ ISTOTY