Menu
grant link resized 2017

Nadáciu GRANVIA v roku 2012 založili spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projekte rýchlostnej cesty R1 PR1BINA spájajúcej Nitru a Tekovské Nemce a zároveň do nej patrí aj severný obchvat Banskej Bystrice. R1 PR1BINA má 51,6km. Viac si o projekte rýchlostnej cesty môžete prečítať tu.

Nadácia GRANVIA podporuje projekty v oblasti sociálnej inklúzie.

Cieľom nadácie je prispieť svojou činnosťou v boji proti rôznym formám spoločenskej diskrimináciecie. Podporuje projekty investičného charakteru, ktoré sa sústredia na zaraďovanie znevýhodnených skupín späť do spoločnosti, či už ide o dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých, alebo iné skupiny. Pomoc prináša aj mladistvým a to prostredníctvom podpory projektov zameraných na zvyšovanie solidarity a občianskej uvedomelosti. O konkrétnych podporených projektoch si môžete prečítať tu.

Nadácia podporuje organizácie na celom Slovensku a to nielen finančne, ale aj v rámci rozvíjania firemnej filantropie v spoločnostiach, ktoré nadáciu založili, prostredníctvom tzv. patronátu.

Každý podporený projekt má svojho vlastného "patróna", zamestnanca jednej zo zakladateľských spoločností nadácie, ktorý sa dlhodobo podieľa na realizácii tohto projektu ako dobrovoľník. Viac si prečítajte v kolonke patronát. 

Fond Vinci_SL_D_C_Q_r

Nadácia GRANVIA bola založená v júli 2012. Založili ju spoločnosti, ktoré sa podieľajú na realizácii PPP projektu rýchlostnej cesty R1-PR1BINA spolu s francúzskou nadáciou Fondation VINCI pour la cité.

logo Granvia vysoke rozlisenie jpg r     MeridiamLogo from eps

GRANVIA, a.s.
Koncesionár projektu R1-PR1BINa

 
Meridiam Infrastructure
Jeden z akcionárov spoločnosti GRANVIA, a.s.
logo Granvia Operation jpeg r    logo Fondation VINCI r

Granvia Operation, a.s.
Prevádzkovateľ rýchlostej cesty R1-PR1BINA

Fondation VINCI pour la cité
Nadácia skupiny VINCI, do ktorej patrí druhý akcionár spoločnosti GRANVIA, a.s., spolonočť VINCI Concessions
logo Granvia Operation jpeg r   
Spoločnosť EUROVIA SK je od roku 2013 partnerom Nadácie Granvia.