Menu

Nadáciu Via Pribina v roku 2012 založili spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projekte rýchlostnej cesty Via Pribina, úsek R1, spájajúcej Nitru a Tekovské Nemce a zároveň do nej patrí aj severný obchvat Banskej Bystrice. Via Pribina má 51,6km. Viac si o projekte rýchlostnej cesty môžete prečítať tu.

Nadácia Via Pribina podporuje projekty v oblasti sociálnej inklúzie.

Cieľom nadácie je prispieť svojou činnosťou v boji proti rôznym formám spoločenskej diskrimináciecie. Podporuje projekty investičného charakteru, ktoré sa sústredia na zaraďovanie znevýhodnených skupín späť do spoločnosti, či už ide o dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých, alebo iné skupiny. Pomoc prináša aj mladistvým a to prostredníctvom podpory projektov zameraných na zvyšovanie solidarity a občianskej uvedomelosti. O konkrétnych podporených projektoch si môžete prečítať tu.

 

Nadácia podporuje organizácie na celom Slovensku a to nielen finančne, ale aj v rámci rozvíjania firemnej filantropie v spoločnostiach, ktoré nadáciu založili, prostredníctvom tzv. patronátu.

Každý podporený projekt má svojho vlastného "patróna", zamestnanca jednej zo zakladateľských spoločností nadácie, ktorý sa dlhodobo podieľa na realizácii tohto projektu ako dobrovoľník. Viac si prečítajte v kolonke patronát. 

Nadácia Via Pribina bola založená v júli 2012. Založili ju spoločnosti, ktoré sa podieľajú na realizácii PPP projektu rýchlostnej cesty Via Pribina spolu s francúzskou nadáciou Fondation VINCI pour la cité.  

 loga-popis.jpg