Menu

Marcel Vial, prvý predseda správnej rady Nadácie GRANVIA, generálny riaditeľ spoločnosti GRANVIA, a.s.

Martin Schlor, finančný riaditeľ spoločnosti GRANVIA, a.s.

Christophe Martin, generálny riaditeľ spoločnosti Granvia Operation, a.s.

František Snovák, spoločnosť Granvia Operation, a.s.

Emmanuel Walliser, Investment Director spoločnosti Meridiam Infrastructure

Jean-Yves Cojean, Generálny riaditeľ Fondation pour la Cité

Beáta Hirt, riaditeľka Komunitnej Nadácie Zdravé mesto so sídlom v Banskej Bystrici

Lucia Cintulová, odborný konzultant

Robert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA