Menu

Predseda Správnej Rady Nadácie Via Pribina

Quentin Duchâteau, Zástupca Generálneho riaditeľa spoločnosti Via Pribina, a.s.

Členovia

Christian Biegert, Generálny riaditeľ Via Pribina, a.s.

Veronika Labárová, Finančná riaditeľka spoločnosti Via Pribina, a.s. 

Antoinette de Rochebouet, Meridiam

Martin Schlor, Generálny riaditeľ BONAVENTURA

Cécile Droux, Generálna riaditeľka Fondation pour la Cité

Benoit Le Bouille, Generálny riaditeľ spoločnosti Via Pribina Operations, a.s.

Robert Šinály, Generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK

František Snovák, Technický riaditeľ spoločnosti Via Pribina Operations, a.s.

Beáta Hirt, riaditeľka Komunitnej Nadácie Zdravé mesto

Lucia Cintulová, odborná konzultantka