Menu

Predseda Správnej Rady Nadácie GRANVIA

Quentin Duchateau, Zástupca Generálneho riaditeľa spoločnosti GRANVIA, a.s.

Členovia

Christian Biegert, Generálny riaditeľ GRANVIA, a.s.

Veronika Kasalová, Finančná riaditeľka spoločnosti GRANVIA, a.s. 

Bathazar Schlumberger, spoločník v Meridiam

Martin Schlor, Generálny riaditeľ BONAVENTURA

Jean-Yves Cojean, Generálny riaditeľ Fondation pour la Cité

Benoit Lebouille, Generálny riaditeľ spoločnosti Granvia Operation, a.s.

Robert Šinály, Generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK

František Snovák, Technický riaditeľ spoločnosť Granvia Operation, a.s.

Beáta Hirt, riaditeľka Komunitnej Nadácie Zdravé mesto so sídlom v Banskej Bystrici

Lucia Cintulová, odborný konzultant