Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Toto unikátne miesto jediné svojho druhu na Slovensku založili matky detí s autizmom. Ich iniciatíva vznikla ako odpoveď na zúfalú situáciu. Na Slovensku totiž neexistujú špecializované strediská, kde by sa o autistické deti vedeli profesionálne postarať.

Iniciatívni rodičia teda založili dennú škôlku najskôr pre vlastné deti, postupne však pribudli aj ďalšie. V spolupráci so špecialistami sa snažia deťom vybudovať svet, ktorý zodpovedá ich potrebám.

Grant od Nadácie Granvia im pomohol k vybaveniu tzv. Snoezelen miestnosti. Ide o špeciálne zariadené prostredie, ktoré stimuluje senzorické zmysly použitím svetelných, či zvukových efektov alebo vôní. Za grantové peniaze bol taktiež zakúpený tzv. EEG biofeedback prístroj (neurofeedback, neuroterapia) – špeciálna metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu opakovaným tréningom prostredníctvom počítačového programu. Rodičom chorých detí sa takto podarilo vytvoriť kvalitné prostredie s profesionálnou starostlivosťou o ich najmenších.

Patrón projektu: Ľudmila Mitrová