Menu
  • Space

V hlavnom meste Slovenska, Bratislave, je takmer 4000 ľudí bez domova. V riešení ich situácie im od roku 2011 pomáha združenie Vagus. Okrem denného nízkoprahového centra poskytujú poradenstvo pri bežných veciach typu ako vybaviť si doklady a podobne. Mnohí z nich trpia fyzickým alebo psychickým hendikepom, sú odchovancami detských domovov alebo prepustení po výkone trestu.

 

V rámci projektu Nadácia Granvia podporila Vagus pri zriaďovaní kaviarne Dobre & Dobré, ktorá nedávno získala aj prestížne ocenenie Via Bona. V kaviarni sú zamestnaní ľudia bez domova a učia sa tu pracovným návykom, ktoré neskôr uplatnia aj na iných pracovných miestach.

Takýto tréningový program možno považovať na Slovensku za ojedinelý. Je preto cieľom lídrov projektu rozširovať túto myšlienku integrácie aj medzi inými organizáciami.

Patrón projektu: Alenka Csoltiová