Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Táto rôznorodá organizácia od roku 1998 pomáha najmä ženám v núdzi a ľuďom s postihnutím. Okrem ubytovne pre matky – obete domáceho násilia a ich deti má neziskovka vo svojom portfóliu aj niekoľko chránených pracovísk. Zriadila a prevádzkuje aj núdzovú telefónnu linku, kde poskytuje okamžitú pomoc. Zároveň má na starosti komunitné a poradenské centrum.


Grant Nadácie Granvia pomohol zrealizovať projekt skvalitnenia priestorov chráneného pracoviska – predajne a cukrárne s názvom darčeky@káva.


Okrem toho, že sú tu zamestnaní ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, obchod predáva sortiment vyrobený ľuďmi v kríze, či už ide o dlhodobo nezamestnaných alebo ľudí s postihnutím. Týmto spôsobom ich zapája do pracovného procesu a umožňuje im uplatniť sa na trhu práce. O darčekové predmety ako ručne robené medovníky, textilné bábiky, obrazy alebo šperky je v tomto kúpeľnom mestečku mimoriadny záujem najmä medzi turistami.


Takýto tréningový program možno považovať na Slovensku za ojedinelý. Je preto cieľom lídrov projektu rozširovať túto myšlienku integrácie aj medzi inými organizáciami.

Patrón projektu: Adrián Bukovec