Menu
 • Space
 • Space
 • Space
 • Space

Projekt Depaul sa stará o bezdomovcov v hlavnom meste a každý večer ich môže v čistom teplom prostredí prenocovať 250. Okrem čistej bielizne a hygienických potrieb však Depaul nutne potreboval zariadiť aj ambulanciu. Práve v zimnom období čelí veľa ľudí bez strechy nad hlavou zdravotným problémom, či už ide o infekcie alebo omrzliny. Klasická pohotovosť tieto prípady veľakrát odmieta. Vybavenie permanentnej ambulancie z grantu Nadácie Granvia bolo absolútnou prioritou pre Depaul.

Patrón projektu: Alenka Csoltiová

 • Space
 • Space
 • Space
 • Space
 • Space
 • Space
 • Space

Centrum Slniečko v Nitre funguje v oblasti sociálnej inklúzie už niekoľko rokov a v spolupráci s Nadáciou Granvia podporil projekt chránenej dielne. Vďaka grantu bolo možné rozšíriť pracovisko chránenej dielne, kde hlavnými príjemcami pomoci a podpory sú týrané matky alebo ich deti. Naučením sa ojedinelej metódy šitia, tzv. patchwork, získali novú zručnosť, ktorú budú môcť v budúcnosti uplatniť. Patrónom projektu bol Jaroslav Borecký, ktorý pomohol pri sťahovaní priestorov a stavebných prácach.

Patrón: Jaroslav Borecký, Granvia Operation