Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Projekt Depaul sa stará o bezdomovcov v hlavnom meste a každý večer ich môže v čistom teplom prostredí prenocovať 250. Okrem čistej bielizne a hygienických potrieb však Depaul nutne potreboval zariadiť aj ambulanciu. Práve v zimnom období čelí veľa ľudí bez strechy nad hlavou zdravotným problémom, či už ide o infekcie alebo omrzliny. Klasická pohotovosť tieto prípady veľakrát odmieta. Vybavenie permanentnej ambulancie z grantu Nadácie Granvia bolo absolútnou prioritou pre Depaul.

Patrón projektu: Alenka Csoltiová