Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Centrum Slniečko v Nitre funguje v oblasti sociálnej inklúzie už niekoľko rokov a v spolupráci s Nadáciou Granvia podporil projekt chránenej dielne. Vďaka grantu bolo možné rozšíriť pracovisko chránenej dielne, kde hlavnými príjemcami pomoci a podpory sú týrané matky alebo ich deti. Naučením sa ojedinelej metódy šitia, tzv. patchwork, získali novú zručnosť, ktorú budú môcť v budúcnosti uplatniť. Patrónom projektu bol Jaroslav Borecký, ktorý pomohol pri sťahovaní priestorov a stavebných prácach.

Patrón: Jaroslav Borecký, Granvia Operation