Menu

Organizácia so sídlom v Hurbanove, ktorá pomáha starším občanom bola podporená grantom Nadácie Granvia na projekt asistenčnej služby pomocou Smart Hodiniek.

Prioritou projektu bolo zvýšiť kvalitu života seniorov a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí. Asistenčnou službou - 24 hodín denne. Ide o najmodernejší prístup v oblasti poskytovania sociálnych služieb v domácom prostredí seniora pomocou špeciálneho zariadenia (náramkového lokátora), ktorý sám rozpozná kritické situácie a prostredníctvom GPS signálu informuje odborného asistenta. Zariadenie funguje ako telefón bez tlačidiel a so seniorom aktívne komunikuje. Napája sa na ruku ako hodinky, je vodeodolné. Asistenti v ´call centre´ tak vedia ´klienta´ monitorovať na diaľku a zasiahnuť okamžite v prípade núdze.