Menu

„Ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky života.“ Keďže až 81% rastlín je opeľovaných hmyzom, stáva sa pre ľudstvo tento výrok hodný veľkej pozornosti. Región Kokavská bol v minulosti bohatý na včelárov a včelnice sa nachádzali vo veľkých počtoch v každej obci. Stavy však znížil včelí mor zasiahol celý región. Včelnice zanikli a včelári sa už k svojej tradícii nevrátili.

Grant Nadácie Granvia podporil oz Včelí kraj v projekte ďalšieho vzdelávanie v tomto krásnom odbore. Počas vzdelávacieho projektu navštevovali najmä dlhodobo nezamestnaní klienti vzdelávaciu včelnicu Včelí kRaj a učili sa priamo, nie teoreticky, ako sa starať o včely. Pod dohľadom dvoch skúsených lektorov si prešli celý včelársky rok. Možnosti pre cieľovú skupinu: Získanie medu a produktov včelárstva pre seba, rodinu a komunitu. Zvýšenie ekonomickej sebestačnosti absolvovaním včelárskeho kurzu, následným chovom včiel a predajom produktov, prípadne zamestnaním sa v našej včelárskej dielni.