Menu
grant link resized 17092022
  • 01
  • 02

Situácia rodín na Slovensku sa zhoršuje, mnohé rodiny sú najmä z ekonomických dôvodov a s tým súvisiaceho nedostupného bývania ohrozené vyňatím detí do ústavnej starostlivosti.

Aj preto Nadácia Granvia podporila finančnou čiastkou rekonštrukciu krízového domu Vincentinum v Košiciach.

Spoločnosť Úsmev ako dar a Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov už viac ako 10 rokov spoločne budujú sieť centier pomoci rodinám. Nadácia DeDo ako vlastník nehnuteľností a garant investičného procesu a Úsmev ako dar ako garant odbornej práce tak spoločne vybudovali na Slovensku sieť centier DORKA, ktorá denne poskytuje strechu nad hlavou viac ako 350 klientom.

Vincentínum je teraz schopné poskytnúť ubytovanie trom rodinám, zatiaľ čo ostatní klienti využívajú terapie a poradenstvo.