Menu
grant link resized 2017

Grant: €13 345

Oblasť: Občianska uvedomelosť

Patrón: Alenka Zemková

Občianske združenie Bicyglo už 18 rokov pracuje na propagácii aktívneho trávenia voľného času v prírode. Organizuje viaceré podujatia pre členov i širokú verejnosť a prispieva k integrácii detí zo sociálne slabšieho prostredia. Dať deťom pocit rovnocennosti je veľmi dôležité a podporuje to ich zdravý rozvoj v spoločnosti

Nadácia Granvia podporila Bicyglo sumou €13 345 a prostriedky boli určené na realizáciu viacerých edukačných stretnutí, workshopov a brigád. Jednou z aktivít bolo upratanie okolia, výsadba stromov a kríkov a a osadenie osvetových tabúľ zameraných na potrebu chrániť životné prostredie.