Menu

Grant: €15 000

Oblasť: Prístup k zamestnaniu

Patrón: Mia Bajáková

Ďalší z pridelených grantov od Nadácie Granvia putoval žilinskému občianskemu združeniu Spoločnosť pre podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a cestovného ruchu. Aktivity združenia sa dlhodobo sústredia na marginalizované skupiny ľudí, to znemaná hendikepovaných ZŤP, nezamestnaných po 50.roku veku a seniorov. Spoločnosť sa už štrnásť rokov venuje činnosti v oblasti so zameraním na sociálnu inklúziu.

Ihneď po rozbehnutí projektu začalo OZ oslovovať organizácie, inštitúcie, úrady, kluby a združenia, ktoré pracujú a združujú občanov so zdravotným postihnutím a žiadateľov o zamestnanie. Súčasne oslovili niektoré cestovné kancelárie a agentúry ako aj vzdelávacie inštitúcie. Cieľom týchto nových spoluprácí bola spoločná pomoc pri realizácii zaradenia týchto skupín ľudí do pracovného a spoločenského života.
OZ im vytvorilo možnosti navštevovať IT kurzy, komunikačné semináre a kurzy sprievodcov cestovného ruchu.

Klienti nadobudli potrebné sebavedomie a odbornosť, ktoré vďaka aktivitám tohto projektu vedia uplatniť v reálnom živote.