Menu

Grant: €13 600

Oblasť: Prístup k zamestnaniu

Patrón: Robert Morvay

Hlavnou aktivitou projektu bolo zriadenie Detského kútika s kaviarňou, ktorý bol pre verejnosť otvorený v máji 2019.

Angličtina pre deti, Detské kino, Psychohygiena pre mamičky, to sú len niektoré z kurzov v aktuálnej ponuke kútika.

Stefani ďalej oganizuje kurzy ako Tvorivé ručičky – kurz montessori pedagogiky zameraný na rozvoj psychomotorických zručností dieťatka, naučenie sa tvarov, farieb, čísel a celkové spoznanie sveta okolo seba hravou formou.

Stefani kladie dôraz na prácu mamičky s dieťatkom, rešpektovanie osobitostí dieťatka, láskavý a chápavý prístup, ktorý je základom vzťahovej výchovy.

Stefani sa zároveň podarilo sprístupniť Chránenú dielňu na výrobu drobných darčekových predmetov. Od septembra 2019 tam pracujú dvaja zamestnanci.

Projekt slúži mesačne približne 500 ľuďom z vyššie uvedených kategórií. Počas prípravy kaviarne, klubovne pre klientov, vybavovania dokladov, prerábok priestorov, či pri realizácií a plánovaní podujatí bolo počas projektu zapojených viac než 30 dobrovoľníkov.