Menu
grant link resized 2017

Grant: €15000

Oblasť: Občianska uvedomelosť

Patrón: Mária Makalová

Projekt BONA VIA už viac ako desať rokov realizuje activity s cieľom zvýšiť bezpečnosť v premávke, či už medzi vodičmi alebo deťmi. Nadácia Granvia podporila celkom originálny nápad, vzdelávať ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím v oblasti bezpečnosti v premávke. Zároveň však do projektu zapojila ´zdravú´ komunitu, aby jej priblížila svet nevidomých a nepočujúcich a ich každodenné prekážky pri ceste hoci len do obchodu.

O tom ako sa správne orientovať a o tom ako správne pomáhať nevidomím a nepočujúcim napríklad na prechode pre chodcov boli vytvorené osvetové videoklipy, letáky a zorganizované prednášky. Zúčastnilo sa na nich viac ako 700 prevažne mladých ľudí. Mali možnosť naučiť sa aj niektoré výrazy posunkovej reči.
Videoklipy boli navyše použité v celoslovenskej kampani Biela Pastelka.
Súčasťou projektu bolo aj zaobstaranie špeciálneho trenažéra, na ktorom si účastníci cestnej premávky môžu overiť svoje schopnosti a reflexy.

Projekt prepojil komunity zdravých a tých s handicapom, čo výrazne prispieva k prehĺbeniu empatií a porozumenia a k zvýšeniu solidarity v spoločnosti. Práve solidarita je jedným z hlavných piliérov podpory Nadácie Granvia.