Menu
Podporená organizáciaOblasťVýška grantu
SAD LIVIA Kolíňany 15000
PALČEKOVIA Prievidza 14758
PAREZKA Nižná Myšľa 14900
Nie sme sami Prešov 8200
ALEXIS Bratislava 714
Zvieratá a ľudia navzájom Nová Polhora 10072
EDUROMA Prešov 12975
Silnejší slabším Trenčín 14980
Protect Work Malacky 7500
Kresťania v Meste Bratislava 7000
Centrum Natália Hlohovec 9000
Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých, n.o Prešov 2968
Projekt DOM.ov Prešov 2073
Kolobeh života Košice 12900
Úsmev ako dar Košice 13000
Slovenská humanitná rada Slovensko 5394
Maják Nádeje Prešov 7000