Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Občianske združenie WellGiving podporuje chránené dielne a neziskové organizácie, ktoré sa venujú hendikepovaným ľuďom a ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia. WellGiving pomáha týmto organizáciám najmä v oblasti fundraisingu. Zároveň im poskytuje poradenstvo v oblasti marketingu, designu výrobkov a pri získavaní nových obchodných partnerov.

Na Slovensku existuje viac ako 4 000 chránených dielní. Tie ktoré majú viac skúseností sú schopné presadiť sa na trhu. WellGiving podporuje tie chránené dielne a neziskové organizácie, ktoré majú často existenčné problémy a nie sú schopné sami svoju činnosť rozvíjať, inovovať svoje výrobky. WellGiving nepriamo zabezpečuje prácu pre približne 100 ľudí, ktorí pracujú v 10 chránených dielňach, 3 neziskových organizáciách a jednom dome sociálnych služieb. WellGiving prináša týmto organizáciám nových obchodných partnerov a pomáha inovovať produkty.

Patrónka projektu: Alena Csoltiová .

,,Dostala som možnosť pomôcť tým, ktorí pomáhajú. Do WellGivingu som chodila s radosťou a dobrým pocitom, pretože som tam narážala na ľudí plných dobrej energie a chute pracovať. Ďakujem Nadácii Granvia za túto šancu a verím, že naša spolupráca obohatí obe strany. Držme si palce."