Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Nezisková organizácia Animus Apertus z Banskej Bystrice vedie Divadelnú dielňu, zamestnávajúcu 6 dievčat z útulku Sv. Vincenta. Cieľom projektu bolo naučiť dievčatá navrhovať a šiť divadelné kostýmy.

Súčasťou projektu bola aj príprava divadelnej inscenácie, v ktorej dievčatá účinkovali, a zároveň si do nej navrhli a ušili kostýmy. Premiéra sa uskutočnila v novembri 2013 v Bratislave a medzi pozvanými nechýbali ani členovia Nadácie GRANVIA. Hra mala osvetový charakter a priblížila verejnosti ich komplikované životy v detských domovoch, bez rodičov alebo s rodičmi, ktorí o ne nejavili záujem. Premiérou hry sa projekt Prvý krok neskončil. Animus Apertus predstavil svoju hru divákom po celom Slovensku. Rekvalifikácia dievčat v oblasti tvorby divadelných kostýmov od návrhu až po samotné ušitie, vyústila do spolupráce s profesionálnymi módnymi návrhármi a organizácia vytvorila koncept novej módnej značky, ktorú uviedli na trh v roku 2014.

Patrón projektu: Róbert Kišš

„Teším sa, že dlhoročná práca pani Dubačovej bola ocenená aj verejne (Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia). V rámci grantu Nadácie GRANVIA teraz môžeme spolupracovať na jej ďalšom smelom pláne, ktorého zmyslom je pomôcť dievčatám z detských domovov postaviť sa na vlastné nohy.“