Menu
grant link resized 2017

Grant: 15 000

Oblasť: Sociálna inklúzia

Patrón: Milan Spišák

Nadácia Granvia podporila organizáciu Bol raz jeden človek sumou €15 000 s cieľom umožniť jej vytvoriť ďalšie prínosné projekty ako napríklad - Centrum vizuálneho umenia. Centrum dnes navštevuje 25 talentovaných klientov s postihnutím z Bratislavy a okolia, ktorí sa vzdelávajú v rôznych druhoch vizuálneho umenia. Program na celodennej, poobednej a víkendovej báze zahŕňa - umeleckú prípravku pre deti, ateliér dizajnu, maľby, multimédií, arteterapiu a kurz ´handmade´ tvorivosti.

Tento projekt je dôkazom toho, že pod odborným vedením dokážu aj ľudia s postihnutím napredovať a prekonávať stereotypy. Ich nápaditá tvorba je veľkým prínosom do umeleckého sveta.