Menu

Grant: €15000

Oblasť: Občianska uvedomelosť

Patrón: Mária Makalová

Grant: €13 600

Oblasť: Prístup k zamestnaniu

Patrón: Robert Morvay

Grant: €14 976

Oblasť: Sociálna inklúzia

Patrón: Mia Bajáková

Grant: €13 345

Oblasť: Občianska uvedomelosť

Patrón: Alenka Zemková

Grant: €15 000

Oblasť: Prístup k zamestnaniu

Patrón: Mia Bajáková