Menu
grant link resized 2017

Grant: €14 976

Oblasť: Sociálna inklúzia

Patrón: Mia Bajáková

Aj napriek ekonomickému rastu žijú na Slovensku stále stovky tisíc ľudí v extrémnej chudobe, do ktorej sa narodili, a z ktorej sa nevedia vymaniť. Unikátny projekt Omama sa Nadácia Granvia rozhodla podporiť sumou €14 976.

Pilotný projekt bol rozbehnutý v troch rómskych osadách z najchudobnejších častí Slovenska. V Banskobystrickom kraji je to Muránska Dlhá Lúka, v Košickom kraji obec Kecerovce a v Prešovskom kraji Zborov. V každej komunite sú vybraté matky, tzv. „omamy", ktoré sú schopné, zodpovedné, majú prirodzenú autoritu a vzťah k deťom. Tieto štyri ženy sú zamestnané a s pomocou odborníčok na ranú starostlivosť vyškolené v metódach rozvoja mozgu dieťaťa v útlom veku.

Cieľom projektu je preťať cyklus generačnej chudoby rozvíjaním osobnosti detí z málopodnetného chudobného prostredia už od kľúčového raného veku (0-3), čo vybuduje zdravšie základy pre ich úspech v ďalšom živote.

Zároveň je misiou organizácie pomôcť konkrétnym chudobným ženám získavať vzdelanie, pracovné návyky a zmysluplnú prácu, ktorá im časom pomôže trvalo sa zamestnať.

Projekt má obrovský úspech a jeho inovatívny prístup ocenili aj zajraničné organizácie.